Blog

Dychové technikyJoga inšpirácieJoga workshop

Sanskrit a joga (2. časť)

08. apríla 2019

Joga je dnes veľmi pestrofarebnoým učením – nemyslím teraz kvôli farbám legín od výmyslu sveta či joga podložiek 🙂 Ale najmä kvôli množstvu štýlov, spôsobov výuky od akrobatickej či gymnastickej až po restoratívnu a rehabilitačnú. Rovnako tiež aj výklad jogových termínov sa často líši. Nakoľko môj právnický perfekcionizmus a systematickosť nezapriem ani pri štúdiu a výučbe jogy, pozrela som sa pre Teba na desiatky pojmov, ktoré sa v joge najčastejšie používajú. Či už v originálnom joga jazyku sanskrit alebo v anglickej verzii. Výsledkom je taká jogová abeveda reflektujúca cudzie slová na joge. Nadväzujúc na jej prvú časť v blogu Praktický jogový slovník, druhú časť jogovej abecedy pojmov od N po Z Ti prinášam teraz:

 

 

Sanskrit a joga od N po Z

 

Namaste 

Záverečný či úvodný jogový pozdrav v preklade z jazyku sanskrit hovorí “svetlo vo mne sa klania svetlu v Tebe”. Často sa stretávam s názorom, že ide o sanskritské “ďakujem”, čo je jeden z analogických výkladov. Rovnako aj úcta, vzájomný rešpekt, tolerancia alebo pokora. Jeho vyslovením si dávame vzájomne najavo, že sme si rovní so všetkými živými bytosťami.

 

 

Nadi shodana 

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. ukľudňujúce dýchanie, v preklade sladký nozdrový dych či čistenie nosných kanálov. Praktizuje sa tak, že priložíme končeky prstov (napr. ukazováku a prostredníka) na korene nosa/začiatok obočia.  Vytrčajúcim palcom zapcháme pravú nosnú dierk, pričom nádych vedieme voľnou ľavou. Následne predĺžený nádych aspoň na 4-5 sekúnd v sebe podrž, zatiaľ prestriedaj nosné dierky. T. j. ľavú prikrývaš prstenníkom alebo malíčkom a pravou uvoľnenou veď výdych von. Opäť sa pravou nadýchni a pokračuj ľavou výdych a nádych. Toto dýchanie podporuje harmonizáciu funkcie oboch hemisfér mozgu (napr. ľavá – logika, racionalita, pravá – kreativita, emócie). Je nácvykom tzv. nosného cyklu a sprievodným javom je zlepšenie koncentrácie. Medzi cudzie slová na joge patrí aj samotné termín nadis, ktoré reprezentujú dráhy dychu.

 

 

Niyama

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Ide o vnútorné, duchovné pravidlám ktorých je päť – čistota/jednoduchosť, spokojnosť/vďačnosť, disciplína/motivácia, seba poznávanie/seba rozvoj, oddanie/viera. Výklad jendotlivých niyamas sa môže líšiť.

 

 

Om

Jedna z najviac používaných mantier, ktorá symbolizujem univerzum, jednotu. Často sa používa v úvode jogovej praxe, aby sa jej vyslovovaním (na jeden hlboký výdych trvajúci niekoľko sekúnd) podporilo hrdlo pre praktizovanie pranayamy. Tréning predlžovania výdychu, ktorý je v bežnom živote často plytký a rýchly, podporuje zvýšenie kapacity pľúc.

 

 

Pranayama/Prana

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Pomenúva jednotne dych, ktorý je regulovaný, hlboký, a transponuje pranu – životnú energiu alebo kľudne aj vzduch, ak chceš – naším telom. Má štyri kroky (nádych – pauza – výdych – pauza), z ktorých sa následne úpravou trvania, tempa, nasmerovania a pod. formujú  rôzne dychové techniky. V doslovnom preklade ide o tzv. strečing dychu. Pre pauzu či zádrž medzi nádychom a výdychom a naopak, používa sanskrit výraz kumbacha. 

 

 

Prathyara

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Nabáda nás k pozornosti smerovanej dnu/k sebe. Často Ťa k nej na joge inštruujem tým, že Ti odporúčam presmerovať pohľad zvonka dnu. Budovať priateľstvo so sebou, či pozorovať reakcie svojho tela v asánach a nebáť sa odpovede na otázku “ako sa mám?”.

 

 

Padha Bandha

Energetický zámok, uzáver, ktorý je síce menej známy, ale v mnohých stojatých joga pozíciach veľmi dôležitý – hľadajme ho v sťahu prisatých chodidiel k podložke. Spočíva v postavení chodidiel tak, aby bola váha tela rovnomerne rozložená medzi palec, malíček a stred päty. Aby sme plnohodnotne využili potenciál nášho chodidla a nepreferovali našliapovanie či státie len na vonkajšej či naopak vnútornej klenbe, či prednej alebo zadnej časti šľapy. Preklad navyše hovorí o spojení so zemou cez chodidlá, tzv. uzemnenie sa.

 

 

Restorative

Tentokrá pojem v angličtine, nie z jazyku sanskrit. V joge ide o prístup, ktorý má za úlohu zrelaxovať, upokojiť, ba až liečiť. Ja ho väčšinou sprostredkúvam cez yinové asány na záver praxe. Restoratívnu podobu má aj joga ako rehabilitácia alebo terapia k úrazu, traume či iným fyzickým alebo psychickým zdravotným problémom. V tomto smere odporúčam lektora, ktorý je vzdelaný, stále sa vzdeláva a poskytuje Ti kvalifikovaný výklad podporený vedou. V opačnom prípade môže ísť o šarlatánstvo a na to si daj pozor.

 

 

So-ham

Mantra, ktorá zosobňuje slovné spojenie “ja som”. Môže sa vyslovovať v duchu alebo nahlas, kedy hláska “so” patrí nýdychu a hláska “ham” zase výdychu. Ja osobne cez ňu vyzývam jogínov k seba akceptácii a seba uvedomeniu. Pričom či už samotnú, alebo doplnené, ju vnímam ako príležitosť na také vlastné úprimné jogovoé vyznanie. Rada ju dotváram veľmi jednoducho, v zmysle “ja som dosť”.

 

 

Samadhi

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Ide o smerovanie k harmónii a jednote a je akýmsi vyvrcholením jogovej praxe – nie len na podložke, ale aj celoživotnej. Výklady sa rôznia, ja ju v joge vnímam najviac prítomnú v záverečnej meditácii, kedy by sme sa mali zrieknuť kontroly nad sebou, nechať všetko v sebe i okolo diať sa. Stať sa len pozorovateľom, ktorý nesúdi, nehodnotí, iba si všíma a tak ako prijíma, tak aj púšťa.

 

 

Savasana

Záverečná relaxačná pozícia v joge, ktorá je v doslovne preklade imitáciou polohy mŕtvoly – nehybného tela ležiaceho na chrbte s rukami a nohami do strán, uvoľneného a vnárajúceho sa do zeme. V nej by sme mali po kvalitnej jogovej praxi vnímať pocit zadosťučinenia a formu odmeny. Ak nás pri vystretých nohách ťahá spodný chrbát, vhodnou variáciou je pokrčiť kolená a oprieť ich o seba. Ak nás bolí šija, mali by sme skloniť hlavu bradou na jedno z ramien. V prípade nepohodlia v polohe ľah na chrbte môžeme pre docielenie mediatatívneho účinku ležať aj na bruchu či na boku. Rovnako neváhame používať pomôcky ako deka pod hlavu (pri nadmernom záklone hlavy), bolster pod kolená (pri nadmernom prehnutí v krížoch). V savasane sa treba obliecť resp. zakryť odhalené časti tela dekou, nakoľko nás v nej čaká zo 5 minút pasivity, kedy je telo náhle po aktivite vystavené chladu. 

 

 

Sacrum

Z hľadiska jazyka sanskrit a jogy predstavuje jeden z nervových uzlov uložený v oblasti spodnej chrbtice medzi bokmi, rovnako sa takto nazýva aj z hľadiska fyziologického v tejto oblasti uložená kosť. Konkrétne, spodná časť vyústenia krížov a kostrče, spájajúca sacro-iliakálnym kĺbom chrbticu k panve. K pôsobeniu naň dochádza cez asány otvárajúce bedrá, lono (napr. diamant či motýľ) ako aj asány podsádzajúce panvu (kobra, polovičný mostík). Pričom práca so svalmi panvového dna aktivuje cezeň prechádzajúce nervovoé dráhy s cieľom podpory prežívania – tak emočného, duchovného, ako aj fyzického, sexuálneho.

 

 

Solar Plexus

Predstavuje jeden z nervových uzlov uložený medzi bránicou a žalúdkom. K pôsobeniu naň dochádza cez asány kontrahujúce svaly brucha (napr. loďka, doska) ako aj praktizovaním dychovej techniky bhastrika. Aktivácia cezeň prechádzajúcich nervových dráh má podporiť chod metabolizmu (nerv vagus) a s tým súvisiacu emočnú stabilitu, nakoľko žalúdok je vnímaný ako emočný mozog nášho tela.

 

 

Shala

V jazyku sanskrit výraz pre dom, miestnosť či izbu, v spojení so slovom joga vyjadruje pomenovanie pre jogový priestor.

 

 

Sutras

Tzv. stavebné kamene jogy, cez ktoré jogu definoval indický mudrc Patanjali – známy ako kodifikátor jogy. Niekedy v rozmedzí cca. 4.-2. storočia pred naším letopočtom. V diele Joga Sutras člení jogu na 8 základných prvkov:

  • Yamas – etické princípy
  • Niyamas – duchovné pravidlá
  • Asanas – fyzické pozície tela
  • Pranayama – dychové techniky
  • Pratyahara – pozornosť smerovaná dnu/k sebe
  • Dharana – koncentrácia, zámer, všímavosť
  • Dhyana – meditácia, zvedomenie sa
  • Samadhi – harmónia, jedno/ta

 

 

Ujjayi

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. čistiace dýchanie, v preklade z jazyku sanskrit dych víťazov. Praktizuje sa tak, že dýchaš len nosom, pričom výdych oprieš o hlasivkovú štrbinu. Tým vydáš šumivý zvuk, ktorý by nemal byť silený, ale prirodzene vyjsť z nosa po tom, ako výdych ťaháš od lona až po hrdlo. Okrem podpory koncentrácie reguluje činnosť nášho srdca a pomáha nám zdolať výdrž v náročnejších asánach. Odporúčam používať pri fyzicky namáhavejších formách jogy, kde dochádza k aeróbnej aktivity – napr. power joga, vinyasa či flow joga, ale i ashtanga joga.

 

 

Uddiyana bandha 

Energetický zámok, uzáver, ktorý sa nachádza v oblasti brucha, podbruška. Aktivuješ ho tým, že počas hlbokého nádychu naplníš brušnú dutinu kyslíkom (práca s bránicou) a rýchlym, prudkým výdychom brucho kontrahuješ stiahnutím dnu (priliepajúc pupok k spodnej chrbtici). Pred ďalším nádychom si dopraj niekoľko sekundovú pauzu. Práca s týmto uzáverom stimuluje vnútornou kompresiou a automasážou tvorbu žalúdočných enzýmov pre natrávenie potravy a peristaltiku čriev pre jej hladké vyprázdňovanie.

 

 

Vinyasa

V doslovnom preklade ide o “umiestnenie špeciálnym spôsobom”, v joge sa prejavuje súborom asán, ktoré na seba plynule nadväzujú. Typickou vinyasou je pozdrav slnku A, B, pozdrav mesiacu, ale aj ich rozvitie, ktorého výsledkom môže byť množstvo kreatívnych sekvencií. Skladba vinyasy by mala byť logickou choreografiou asán, ktoré sú nie len na seba plynule nadväzujúce cez striedanie nádychu a výdychu, ale sa aj vzájomne sa vyvažujú, kompenzujú. Napr. predklon strieda záklon, prednoženie nohy jej zanoženie, otvorenie kĺbu jeho zatvorenie, naplnutie svalov ich natiahnutie a uvoľnenie.

 

 

Yamas

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Ide o etické princípy, t. j. správanie sa, ktorých je päť – láskavosť/neubližovanie, redukcia túžby/menej je viac, pravda/úprimnosť, rozumné využívanie energie, skromnosť/pokora. Výklad jednotlivých yamas sa môže líšiť. Ich originálne znenie v sanskrite rovnako patrí medzi cudzie slová  na joge, rovnako ako aj päť niyamas. Odporúčam Ti, pre ich praktické uchopenie, pozrieť môj blog o praktickom využití jednotlivých prvkov jogovej filozofie.

 

 

Yin

Podľa tradičného východného, taoistického učenia predstavuje yin ženský princíp (stabilita, rozvaha, jemnosť, pomalosť). V joge sa väčšinou spája s restoratívnou yin jogou. V nej sa zotrváva v menej náročných pozíciach, zväčša na zemi, aj niekoľko minút. S cieľom “obísť” svaly a pôsobiť hlbšie až k spojivovým tkanivám – šľachám, ligamentom a fasciám. Kladie sa dôraz na trpezlivosť, oddanie sa asáne cez váhu svojho tela v kombinácii s gravitáciou a výdychom. Viac k teórii yinyang nájdeš v učení taoizmu, ktoré definuje ich protikladnosť a zároveň ich vzájomnú previazanosť a nevyhnutnosť. V každom prvku je tak zárodok yinu ako aj yangu a naopak.

 

 

Yang

Podľa tradičného východného učenia predstavuje yang mužský princíp (aktivita, rýchlosť, vytrvalosť, sila). V joge sa väčšinou spája s dynamickejšími formami akými je power joga či ashtanga joga. Fyzicky pozície vykonávame vďaka pohybovému aparátu – svalom, kostiam a kĺbom. Kladie sa dôraz na tempo, striedanie polôh, silu a kondíciu. Viac k teórii yinyang nájdeš v učení taoizmu, ktoré definuje ich protikladnosť a zároveň ich vzájomnú previazanosť a nevyhnutnosť. V každom prvku je tak zárodok yangu ako aj yinu a naopak.

 

Verím, že takto vysvetlené cudzie slová na joge Ti poslúžia lepšie rozumieť tomu, čo lektor počas joga praxe hovorí, ak používa sanskrit. Ak by si sa stretol s pojmom, ktorému nerozumieš, neboj sa pýtať na jeho význam 🙂 Ak si tento nenašiel v mojej jogovej abecede, daj mi určite vedieť, rada ho doplním.