Blog

AsányDychové technikyJoga inšpirácie

Praktický jogový slovník (1. časť)

03. apríla 2019

Určite si to zažil aj Ty – prídeš na jogu, plný očakávania, ako si dobre zacvičíš a zrelaxuješ a zrazu polovici inštrukcií učiteľa nerozumieš. Pomenúva totiž pozície ich originálnymi názvami zo sanskritu – starovekého indoárijského jazyka. Tebe nezostáva nič iné, len sa obzerať, vykrúcať krk a potom sa čuduješ, že Ťa na druhý deň bolí šija. Preto som sa rozhodla dať dokopy praktický jogový slovník.

 

 

Môj jogový slovník

 

Ja ako učiteľ jogy počas jej výučby až druhotne používam sanskritské názvy pozícií. Ale za to primárne pomenúvam zapájané svaly, upozorňujem na najčastejšie chyby, chodím medzi jogínov a dotykom ich naprávam. Kým zo slova Utkatasana nemáš nič, ale z pojmu “stolička” si už vieš vyvodiť, aká pozícia nasleduje. Ale samozrejme, niektorým cudzím pojmom sa vyhnúť úplne nedá, resp. ich preklad je krkolomný, zdĺhavý a bez dodatočného vysvetlenia nič nehovoriaci . Či už zo sanskritu alebo z angličtiny. Aj preto som si pre Teba pripravila praktický jogový slovník, jogovú abecedu. V nej od A po Z nájdeš najčastejšie termíny, ktoré používam či už j na mojich joga lekciách, alebo väčšina lektorov, v originálnej sanskritskej či anglickej verzii:

 

 

Joga termíny od A do M

 

V tejto prvej časti blogu Ti prinášam jogový slovník od A po M:

 

Asana

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Fyzická pozícia, poloha tela v joge. V preklade zo sanskritu má toto slovo viacero významov, mne najviac sedí práve v podobe “zážitok, pohyb, zmena“. Nakoľko každá jedna joga pozícia je o neustálej premene, keďže už len tým, že dýchaš, tak sa každú sekundu Tvoja poloha mení. Ak by si chcel telo vyživiť od hlavy až po päty každý deň, týchto 11 asán Ťa udrží aktívnym a neskráteným kdekoľvek si.

 

 

Bhramari

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. ukľudňujúce dýchanie, v preklade včelí dych. Praktizuje sa tak, že pri predĺženom výdychu vydáš zvuk hmmm, akoby bzučanie. Jeho odozvu v sebe znásobíš tým, že si prikryješ uši ukazovákmi.

 

 

Balasana

Oddychová, relaxačná pozícia v joge v podobe polohy dieťaťa, ktorá môže mať viacero variácií. Čelo či líce/ucho na zemi, ruky predpažené alebo pozdĺž tela uvoľnené, kolená naširoko alebo pri sebe, atď. Vždy si vyber tú, v ktorej sa cítiš príjemne a bez bolesti, napriek inštrukciám lektora.

 

 

Chakra

Toto slovo som zámerne zaradila do môjho jogového slovníka, aj keď môj jogový slovník ho neobsahuje 🙂 Používam pojem nervový uzol, nakoľko práve miesta, ktoré staroveké učenia označujú ako chakry, sú z hľadiska anatómie bodmi ľudského tela, kde sa “stretáva/pretína” veľké množstvo nervov. Ich stimuláciou vhodnými asánami sa nervové dráhy podporujú a tým aj celý nervový systém aktivuje vo svojej funkcii. Rovnako niektoré miesta prislúchajúce chakrám z hľ. uloženia orgánov korešpondujú so žľazami tvoriacimi endokrinný systém (šuškovité teliesko, hypofýza, štítna žľaza, nadoblička, podžalúdková žľaza a vaječníky/semenníky). Ja osobne repšektujem jogovú tradíciu, ale ako učiteľ sprostredkovávam svojím žiakom len fakty overené vedou, zvyšok objavujem a overujem v rámci vlastnej empírie.

 

 

Dirgha

Druh dychovej techniky – tzv. plný jogový dych. Ten si zjednodušene odkontroluješ tým, že si položíš dlaň na brucho a druhú na hrudník a pri nádychu by sa mali obe vydúvať, pri výdychu zase vnárať. Keďže muži dýchajú väčšinou do brucha a ženy zase do hrudníka, jogou v každodennom živote je aj to, ak si osvojíš dirghu a dych pošleš tak to hrudnej ako i brušnej dutiny. Podporuješ tak prirodzené funkcie Tvojho tela a vnútornou kompresiou masíruješ orgány v oboch dutinách uložené. Práve takto by sme mali optimálne dýchať cez deň, používajúc oba pomocné dychové svaly – medzirebrové svaly aj bránicu.

 

 

Dhyana

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Pojem pre meditáciu, zvedomenie sa. V rámci mojich lekcií venujeme jej nácviku záverečnú časť.

 

 

Dharana

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Pojem pre koncentráciu, zámer, všímavosť. V rámci mojich hodín venujeme jej nácviku úvodnú časť.

 

 

Energetic locks

Tzv. energetické zámky, uzávery, predstavujú v joge bod regulácie energie resp. prány. Sú štyri (resp. v niektorých teóriách tri, okrem poslednej vymenovanej): mula bandha, uddiyana bandha, jalandhara bandha a maha bandha. Ich umiestnenie a funkciu uvediem nižšie. Čo sa týka ich vedeckého základu – obdobne ako pri chakrách, zatiaľ nejestvuje a miesta ich uloženia sa stotožňujú s časťami tela, so spoločným prvkom schopnosti sťahu. Ja osobne repšektujem jogovú tradíciu, ale ako učiteľ sprostredkovávam svojím žiakom len fakty overené vedou, zvyšok objavujem a overujem v rámci vlastnej empírie.

 

 

Fascia

Spojivové tkanivo, ktoré obaľuje a podporuje svaly, väzy, šľachy, orgány, kosti a telo ako celok až na úroveň buniek. V joge fascie uvoľňujeme yinovými pozíciami, ale používame aj pomôcku roller.

 

 

Flow

V súčasnosti veľmi obľúbený pojem najmä v psychológii a koučingu, je v joge označením pre jej praktizovanie vo forme plynulého prechodu z jednej asány do ďalšej. Bez prerušení, naopak, dôležitá je prirodzená nadväznosť, prechody. Ponoreniu dopomáha dych, pričom joga vtedy svojou ladnosťou pripomína tanečnú choreografiu. Avšak poznáme jeho pomenovanie aj pre zážitok z akejkoľvek činnosti, ktorej sa venujeme naplno. Bez multitaskingu s inými, ktorá nás pohltí a akoby prestávame vnímať čas.

 

 

Gyan Mudra

Je mudra – obrazec z dlaní, ktorú ja osobne používam najčastejšie. Spočíva v kontakte brušiek prstov ukazovák a palec, pričom zvyšné tri prsty sú vystreté a dlaň je otvorená nahor. V preklade znamená gesto uvedomenia (napr. prítomného okamihu, spojenia tela a mysle). Vyslovuj ako “gan mudra”.

 

 

Garuda mudra

Je mudra – obrazec z dlaní, ktorú som do jogovej praxe zapojila len nedávno, spočívajúca v prepletení palcov a otočení dlaní do strán. Vtedy ruky pripomínajú orla, čo je aj preklad slova garuda zo sanskritu. Táto mudra má za úlohu nás upokojiť, zharmonizovať a podporiť v nás inšpiráciu a chuť.

 

 

Hatha

Preklady uvádzajú význam celého slova ako “sila” a spochybňujú častý preklad v zmysle “ha” ako slnko a “tha” ako mesiac. Ide o druh jogy, ktorá bola prvýkrát spomenutá v diele Hatha joga Pradipika z 15. st., ktorej autorom je Svāmi Svātmārāma a zaoberá sa najmä fyzickým telom (od asán cez pranayamu až po rôzne čiastiace techniky). V podstate z nej sa v 20. storočí odvodila väčšina druhov jogy praktizovanej na západe, nakoľko bola oslobodená od náboženských aspektov.

 

 

Jnana Mudra

Je mudra – obrazec z dlaní, často zamieňaná s gyan mudrou (táto sa však vyslovuje ako “džana mudra”), spočívajúca v spojení ukazováka s vnútrom palca (skrytie pod neho a vytvorenie kruhu), pričom palce smeruje von, rovnako aj zvyšné tri prsty a dlaň je zavretá nadol. Táto mudra je gestom múdrosti a vedomosti v nás, ako aj čerpanej z generácií pred nami. Inak, aj ja si ju často popletiem s gyan mudrou 🙂

 

 

Jalandhara bandha 

Energetický zámok, uzáver, ktorý sa nachádza v oblasti hrdla. Aktivuješ v ňom sťah tým, že zasunieš bradu k hrudnej jamke a špičku jazyka uložíš na podnebie úst. Stimuluje funkciu štítnej žľazy (používa sa často na hormonálnej joge). Rovnako napomáha priechodnosti dutín a zároveň podporuje respiračný systém.

 

 

Kapalhbati

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. čistiace dýchanie, v preklade dych osvietenia hlavy/lebky. Praktizuje sa tak, že pracuješ len so spodným bruchom, ktoré sa pri nádychu nafukuje a pri výdychu prudko sťahuje, kontrahuje. Časom pridávaš rýchlosť, dych nie je predĺžený, naopak rýchly, ale nie plytký. Zvuk v hrdle by mal byť odrazom práce bránice a nie naopak.

 

 

Lotus

Lotosový kvet odpradávna sprevádza jogu ako symbol, aj preto je po ňom nazvaný základný jogový sed. Ako kvet symbolizuje znovuzrodenie a čistotu, preto ním spravidla začínam jogovú prax. Ako signál, že všetko nechávame mimo joga podložky, aby sme mali šancu sa naladiť na seba samého, očistiť sa od vonkajšieho sveta a kultivovať ten vnútorný.

 

 

Mula Bandha

Energetický zámok, uzáver, ktorý sa nachádza medzi svalmi zvierača a panvového dna. Aktivuješ ho tým, že simuluješ udržanie potreby ísť na malú aj veľkú toaletu, avšak bez kŕču a rigidity. V preklade koreň, ktorého aktiváciou podporujeme silu stredu tela. Prekrvujeme reprodukčné a pohlavné orgány, čo sa v praktickom živote zíde najmä ako prevencia proti inkontinencii, ženám pri pôrode, všetkým pri vyprázdňovaní. V neposlednom rade je výsledkom tréningu jej používania znásobenie sexuálneho pôžitku, nakoľko je súčasťou panvového dva, známeno ako tzv. svalu lásky.

 

 

Mudra

Obrazec rúk, ktorý pri spojení s konkrétnou afirmáciou má podporný účinok pre psychiku. Akési gesto, pri ktorom sa zastavíme a zvedomíme.

 

 

Mantra

Predstavuje súbor hlások alebo slov, ktoré majú vďaka afirmácii a vizualizácii podporiť účinok meditácie. Často sa používa mantra vďačnosti, so-ham (“ja som”) či om (“jedno, vesmír”).

 

 

Maha bandha  

Energetický zámok, uzáver, ktorý  sa aktivuje tým, že zapojíš všetky tri zvyšné uzávery. T. j. mula bandhu (panvové dno), jalandhara bandhu (hrdlo) a uddyiana bandhu (brucho). Stimuluje funkciu autonómneho nervového systému, spôsobuje vnútornú kompresiu a tým automasáž orgánov a podporu systémov tela (tráviaci, pohlavný, lymfatický, atď.).

 

 

Zvyšný jogový slovník obsahujúci joga pojmy od N po Z Ti ozrejmím v pokračovaní tohto blogu. Chcem, aby mi moji jogíni rozumeli a nie vytvárať okolo seba a jogy závoj tajomstva a magickosti. Veď joga patrí nám všetkým a ak ju už praktizuješ, je fajn jej termínom aj rozumieť 🙂