Blog

Joga pre firmyJoga v bežnom životeOffice Joga

Joga v práci? A prečo nie!

18. februára 2019

Joga v práci sa za posledné roky stáva čoraz populárnejším benefitom u zamestnávateľov. Keď si to porovnám s obdobím pred piatimi rokmi, kedy môj koncept Office joga vznikol, povedomie o well-beingu zamestnancov sa odvtedy významne zvýšilo aj na Slovensku.

 

 

Sedavý spôsob života

 

Dôležité je položiť si otázku – koľko hodín vy alebo vaši zamestnanci denne presedíte? Či už za kancelárskym stolom alebo pri inej práci či aktivitách, oficiálne žijeme  v dobe sedavej. Na základe prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 60 % dospelej svetovej populácie trpí sedavým spôsobom života. Podľa oficiálnej definície vtedy fyzická aktivita trvá za týždeň menej ako 90 minút (!). Kultúra sedenia je v súčasnosti na vrchole – sedí sa naozaj pri všetkom, je to predsa pohodlné, jednoduché a tak trochu sa to aj očakáva…

 

 

Dôsledky sedenia na zdravie

 

Posledné roky sa však začínajú objavovať rôzne štúdie a prieskumy, na základe ktorých sa potvrdzuje, že pretrvávajúci sedavý spôsob života pomaly, ale isto vedie k obezite, cukrovke, osteoporóze či k srdcovo-cievnym problémom. Ale aj k mentálnym ochoreniam, ako napr. depresia. Dlhotrvajúce sedenie predstavuje totiž stav, kedy naše telo spotrebúva minimum energie a táto neaktivita nie len, že spomaľuje metabolizmus či necháva naše svaly ochabnúť a skrátiť sa. Telo si zároveň prebytočnú energiu ukladá formou tukových buniek. Tiež deformuje našu chrbticu, oslabuje kosti. Cirkulácia krvi je na minime, čo ovplyvňuje všetky systémy tela – od tráviaceho cez hormonálny až po nervový.

 

Viac ako 60 % dospelej svetovej populácie trpí sedavým spôsobom života (WHO)

 

Prečo práve office joga?Joga + právo = Office joga

 

Som certifikovaná joga lektorka RYT200 a právnička v jednom. Práve táto netradičná kombinácia mi pomáha pri výučbe jogy lepšie rozumieť ľuďom so sedavým zamestnaním a celkovo vysokým pracovným nasadením. Dôsledky sedavého zamestnania na telo a myseľ veľmi dobre poznám a už od čias štúdia práva som našla práve v joge prostriedok, ktorým ich zmierňovať a liečiť. Joga je práve takou aktivitou, ktorá sa dá praktizovať po telesnej ako aj duchovnej stránke kdekoľvek (áno, aj mimo joga podložky). Počas bežného dňa, za kancelárskym stolom nevynímajúc. Pričom jediné „vybavenie“, ktoré k tomu potrebujeme, je naše telo a cez vedomý dych prilákanie pozornosti svojej mysle. Preto som vytvorila projekt Office Yoga, ako formu pozvánky jogy do nášho každodenného života – vrátane toho pracovného.

 

 

 

Kancelárska spinka ako symbol spojenia – jogy

 

Cez slová “office” a “yoga” je mojím cieľom sprostredkovaním vlastnej kombinácie právnička + joga lektorka šíriť možnosť prepojenia práce v office, sedavého zamestnania, s aktívnou jogovou praxou. V širšom slova zmysle, zvýšenie povedomia o nevyhnutnosti kompenzovať sedavý spôsob života pohybom, športom. A v neposlednom rade pridať sa k iniciatíve potreby starostlivosti o zamestnancov zo strany zamestnávateľa a ich well being. T. j. dôležitosti fyzického a mentálneho zdravia pre dlhodobé udržanie motivácie pracovať, byť kreatívny a produktívny. Za logo Office Yogy som si zvolila spinku, ktorá je v officovom prostredí znakom „spájania“ dokumentov. Pričom joga v preklade zo sanskritu znamená „spojenie, jednota”. Práve cez symboliku spinky, ktorá v mojom logu navyše zosobňuje aj základný jogový sed lotos, chcem v prenesenom slova zmysle prepájať office život s jogou. Poukázať na to, že toto spojenie je nie len možné, ale navyše aj zdraviu a úspechu prospešné.

 

Pridajte sa a dovoľte tak vykročiť joge aj mimo hraníc svojej joga podložky. Office Yoga zapája pohyb do sedavého spôsobu života, kde nie je prekážkou ani elegantný kostým či zvedavé oči kolegov v open space.

 

 

Joga v práci

 

Ak si zamestnanec, môžeš si ju podľa mojich inštrukcií a foto-návodu zacvičiť v pohodlí svojej kancelárie kedykoľvek. Stačí, ak si vyberieš zostavu joga cvikov podľa svojich potrieb a venuješ jej svojich 10 minút času. Bolí Ťa krk? Skús začať TU. Nevieš, či sedíš správne? Skontroluj si to TU. Máš pocit stuhnutých kĺbov? Návod, ako ich roztancovať nájdeš TU. A celkovo by si rád kompenzoval svoje sedavé zamestnanie bez toho, aby si ho musel zmeniť? Moje rady & tipy ako to robím ja si prečítaš TU.

 

Ak si zamestnávateľ, pri nasledujúcich číslach by si mal tiež zbystriť pozornosť. Podľa kampane Get Britain Standing sedia pracovníci priemerne 8,9 hodiny denne. Pre mnohých je to dlhšie, než doba, kedy ležia a spia. Takže nie len, že presedíme v priemere 83 celých dní za rok (rátaj 2000 prac. hodín – štandardný fond pracovného času na Slovensku deleno 24 hodín), ale ešte aj sedíme zle! Čiže aj pre zamestnávateľa je dôležité udržať dlhodobé fyzické ako i mentálne zdravie svojich zamestnancov. Nakoľko sa priamo úmerne odráža na kvalite odvedenej práce a celkovom úspechu firmy. Časť svojej zodpovednosti môže zamestnávateľ prevziať práve ponúknutím kompenzácie sedavého zamestnania cez metódu Office Yoga –zamestnanecký benefit, ktorý sa vráti obom stranám niekoľkonásobne.

 

Takže nie len, že presedíme v priemere 83 celých dní za rok, ale ešte aj sedíme zle!

 

Joga v práci – benefity pre zamestnávateľa a zamestnanca

 

a) ZVÝŠENIE EFEKTIVITY A VÝKONU

Ako priamy následok zlepšenia kondície zamestnancov a schopnosti koncentrovať sa.

 

b) ZVLÁDANIE STRESU A NAPÄTIA

Cez prácu s dychom a jogové metódy mindfulness.

 

c) PREDCHÁDZANIE SYNDRÓMU VYHORENIA

Cez prácu s mysľou, ktorá sa naučí meditačnými technikami byť vedomými, relaxovať a urobiť si odstup.

 

d) UDRŽANIE DLHODOBÉHO ZDRAVIA

Cez pravidelný pohyb, čo znižuje riziko výskytu chorôb z povolania a tým aj budúce náklady na PN či peňažné kompenzácie.

 

e) POZITÍVNA ATMOSFÉRA NA PRACOVISKU

Ako následok zlepšenie medziľudských vzťahov vychádzajúc zo spoločnej aktivity a správania sa v súlade so zásadami jogínov.

 

f) EFEKTÍVNE VYUŽITIE PRIESTOROV FIRMY

Do ktorých prichádza lektor jogy osobne a šetrí čas aj náklady zamestnancom.

 

 

Moju službu Office Yoga je možné využiť na pracovisku vo týchto formách:

 

1. JOGA NA PRACOVISKU

Lekcie jogy ušité na mieru vaším zamestnancom priamo vo vašej firme.

pravidelne – 1-2x týždenne

 

2. STOLIČKOVÁ JOGA

Seminár k využitiu jogy a jej nástrojov tak pre telo ako aj myseľ priamo za kancelárskym stolom.

jednorazovo/každé 2-3 mesiace

 

3. JOGA TEAMBUILDING

V rámci Dní zdravia vo vašej firme či iného firemného eventu – individuálna ponuka joga služieb pre vašich zamestnancov.

jednorazovo/dohodou

 

 

Hýbme sa aj v práci

 

Pohyb je návyk. Ak zvládneme adaptáciu, potom sa stane pre nás už automatickou voľbou. Keďže v dôsledku pohybu sa v našom tele produkujú hormóny šťastia endorfíny, pri jeho absencii nám jednoducho začne chýbať. Lebo si spomenieme na tú dobrú náladu, odpútanie sa od myšlienok na povinnosti či starosti, spokojnosť so sebou samým, skutočný hlad, ako aj zlepšenie spánku vďaka zaslúženej únave.

 

Niekedy však ani 1 hodina poctivého cvičenia nemusí stačiť, ak presedíme denne minimálne 8 hodín v práci. K čomu prirátajme minimálne hodinu na presun u väčšiny v polohe šoféra či státím v preplnenej MHD ovešaní taškami. Dnes už takmer každý smartfón vyhodnocuje čas strávený za mobilnou obrazovkou a po prirátaní tohto času zisťujeme, že naše telo je v sedavej polohe cca. polovicu z nášho dňa. Aj preto odporúčam cvičiť všade tam, kde sa dá, a začať môžete hneď teraz za svojím kancelárskym stolom. Alebo cvičenie dopriať celej firme vďaka službe Office Yoga.

 

Poďme zmeniť kultúru sedenia a dovoľme, nech nás joga postaví zo stoličky a zlepší fyzické aj mentálne zdravie zamestnancov, čo má pozitívny vplyv na rast ich produktivity – základ každej úspešnej firmy a biznisu.