Blog

Dychové technikyJoga v bežnom životeOffice Joga

Joga v každodennom živote pre našu myseľ

11. októbra 2018

V minulom blogu som sa v rámci prepojenia jogy s každodenným životom bližšie pozrela na účinky osvojenia si správnych pohybových návykov na naše telo, tentokrát sa budem venovať terapii mysle prostredníctvom jogy – všimli ste si niekedy, ako dýchate v rôznych situáciách?

 

 

Pri joge je správne dýchanie dôležitým návykom, ktorému by sme mali prispôsobiť tempo nášho života. Možno si to ani neuvedomujeme, ale napriek tomu, že dýchanie je vrodeným nepodmieneným reflexom, počas dňa dýchame veľmi plytko, povrchne, niekde do polovice našej hrudnej dutiny, často dokonca dýchať zabúdame (!). Práve dychové techniky z jogy nás vedú k správnemu dýchaniu aj v bežnom živote, t. j. plynule, hlboko – najlepšie do brušnej aj hrudnej dutiny zároveň (pri zapojení bránice a medzirebrového svalstva). Výsledkom správneho dychu je schopnosť tlmiť následky stresovej situácie a napätia (ako je napr. nadmerné potenie, rýchly tlkot srdca, atď.), prirodzene spomaľovať životné funkcie nášho organizmu. Nezabúdajme totiž na to, že len vtedy naše telo (orgány, sústavy, ale aj svaly) dokážu správne pracovať, keď disponuje dostatkom kyslíka. Preto skúsme aj mimo svojej jogovej praxe venovať pozornosť dychu a aj počas dňa sa občas zastavme a predlžujme nádych a výdych akoby sme dych chceli prehnať celým naším telom (dobrou pomôckou je vizualizovať si za zdroj nádychu lono a ťahať výdych až do momentu, kým nás v lone akoby opäť nepošteklí).

 

 

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý nám joga prináša do života je účinok meditácie, t. j. k ukľudnenia sa, stíšenie svojej mysle, vnímanie prítomnosti, koncentrácia a kontakt so sebou samým. Meditačné techniky nás vedú k získaniu pokory a trpezlivosti, k utlmeniu ega, čím si zlepšíme vzťah k sebe samému ako aj k svojmu okoliu. Návrat k sebe samému, oživenie citlivosti našich zmyslov má za úlohu naučiť nás opäť počúvať svoje telo (ako keď sme boli malé deti), reagovať na jeho potreby, mať sa rád, prijať sa a meniť s ak lepšiemu krok za krokom. Preto aj na lekciách vždy zvyknem hovoriť, že joga je cesta, žiaden maratón, vychutnajme si každý jeden krok na nej za prítomnosti plynulého dychu. Zároveň vždy zdôrazňujem, aby si každý dovolil povedať – tu stačí, ďalej nejdem, za čo sa nám naše telo neskôr odvďačí pokrokom.Práve tieto vlastnosti nám pomáhajú k zlepšeniu medziľudských vzťahov, ale aj vzťahu k sebe samému, prejavujú sa zvýšenou produktivitou a efektivitou v práci. Čiže nájsť si párkrát do týždňa hodinu, ktorú strávime len so sebou na lekcii jogy nie je žiadne sebectvo, či nebodaj strata času – naopak, joga nám hovorí, že práve ponáhľať sa je strata času a jogíni by mi určite dali za pravdu, že benefity, ktoré prostredníctvom lekcie získame vieme naozaj zužitkovať v bežnom živote a tá jedna hodina na podložke sa nám mnohonásobne vráti.

 

Zároveň vždy zdôrazňujem, aby si každý dovolil povedať – tu stačí, ďalej nejdem, za čo sa nám naše telo neskôr odvďačí pokrokom.

 

 

Skúsme sa už teraz na chvíľku zastaviť, vzpriamiť sa v chrbtici, vydržať 10 hlbokých nádychov a výdychov, ak môžeme, zavrime pri tom oči a usmejme sa – ako sa cítite po pár sekundách stíšenia sa? 🙂